تحقیق درباره شركتها با مسئوليت محدود  

تحقیق درباره شركتها با مسئوليت محدود


↓↓ لینک دانلود و خرید پایین توضیحات ↓↓فرمت فایل: word  (قابل ویرایش و آماده پرینت)تعداد صفحات:11  قسمتی از متن فایل دانلودی:حق مالكیت ششم:بازرگانی و تجارت (تجارت  معامله)دیگر قوانین مربوطه به بازرگانی و تجارت، بخش 18- لایحه شركتهای با مسئوليت محدود، بخش مرغی 7111 انحلال ماده 801-18 انحلالa) یك شركت با مسئوليت محدود زمانی منحل میشود

ادامه مطلب  

تحقیق آماده با موضوع مسئله سن مسئولیت کیفری کودک در جمهوری اسلامی ایران -19صفحه  

تحقیق آماده با موضوع مسئله سن مسئوليت کیفری کودک در جمهوری اسلامی ایران -19صفحه


تحقیق آماده با موضوع مسئله سن مسئوليت کیفری کودک در جمهوری اسلامی ایرانتحقیق آماده با موضوع مسئله سن مسئوليت کیفری کودک در جمهوری اسلامی ایرانتحقیق آماده با موضوع مسئله سن مسئوليت کیفری کودک در جمهوری اسلامی ایرانتحقیق آماده با موضوع مسئله سن مسئوليت کیفری کودک در جمهوری اسلامی ایرانپس از پیروزی انقلاب اسلامی در سال 1357 و استقرار نظام جمهوری اسلام

ادامه مطلب  

پاورپوینت درس چهارم دین و زندگی پایه یازدهم مسئولیت های پیامبر  

پاورپوینت درس چهارم دین و زندگی پایه یازدهم مسئوليت های پیامبر


         نوع فایل: power pointفرمت فایل: ppt and pptxقابل ویرایش 42 اسلاید قسمتی از متن پاورپوینت:به نام خدا درس چهارم دین و زندگی یازدهم مسئوليت های پیامبر( ص) قرائت و ترجمه دین و زندگی یازدهم درس چهارم مسئوليت های پیامبر( ص) قرائت و ترجمه دین و زندگی یازدهم درس چهارم مسئوليت های پیامبر( ص) قرائت و ترجمه دین و زندگی یازدهم درس چهارم مسئوليت های پیامبر( ص) قر

ادامه مطلب  

پاورپوینت درس چهارم دین و زندگی پایه یازدهم مسئولیت های پیامبر  

پاورپوینت درس چهارم دین و زندگی پایه یازدهم مسئوليت های پیامبر


         نوع فایل: power pointفرمت فایل: ppt and pptxقابل ویرایش 42 اسلاید قسمتی از متن پاورپوینت:به نام خدا درس چهارم دین و زندگی یازدهم مسئوليت های پیامبر( ص) قرائت و ترجمه دین و زندگی یازدهم درس چهارم مسئوليت های پیامبر( ص) قرائت و ترجمه دین و زندگی یازدهم درس چهارم مسئوليت های پیامبر( ص) قرائت و ترجمه دین و زندگی یازدهم درس چهارم مسئوليت های پیامبر( ص) قر

ادامه مطلب  

پاورپوینت درس چهارم دین و زندگی پایه یازدهم مسئولیت های پیامبر  

پاورپوینت درس چهارم دین و زندگی پایه یازدهم مسئوليت های پیامبر


         نوع فایل: power pointفرمت فایل: ppt and pptxقابل ویرایش 42 اسلاید قسمتی از متن پاورپوینت:به نام خدا درس چهارم دین و زندگی یازدهم مسئوليت های پیامبر( ص) قرائت و ترجمه دین و زندگی یازدهم درس چهارم مسئوليت های پیامبر( ص) قرائت و ترجمه دین و زندگی یازدهم درس چهارم مسئوليت های پیامبر( ص) قرائت و ترجمه دین و زندگی یازدهم درس چهارم مسئوليت های پیامبر( ص) قر

ادامه مطلب  

پاورپوینت درس چهارم دین و زندگی پایه یازدهم مسئولیت های پیامبر  

پاورپوینت درس چهارم دین و زندگی پایه یازدهم مسئوليت های پیامبر


         نوع فایل: power pointفرمت فایل: ppt and pptxقابل ویرایش 42 اسلاید قسمتی از متن پاورپوینت:به نام خدا درس چهارم دین و زندگی یازدهم مسئوليت های پیامبر( ص) قرائت و ترجمه دین و زندگی یازدهم درس چهارم مسئوليت های پیامبر( ص) قرائت و ترجمه دین و زندگی یازدهم درس چهارم مسئوليت های پیامبر( ص) قرائت و ترجمه دین و زندگی یازدهم درس چهارم مسئوليت های پیامبر( ص) قر

ادامه مطلب  

پاورپوینت درس چهارم دین و زندگی پایه یازدهم مسئولیت های پیامبر  

پاورپوینت درس چهارم دین و زندگی پایه یازدهم مسئوليت های پیامبر


        نوع فایل: power pointفرمت فایل: ppt and pptxقابل ویرایش 42 اسلاید قسمتی از متن پاورپوینت:به نام خدا درس چهارم دین و زندگی یازدهم مسئوليت های پیامبر( ص) قرائت و ترجمه دین و زندگی یازدهم درس چهارم مسئوليت های پیامبر( ص) قرائت و ترجمه دین و زندگی یازدهم درس چهارم مسئوليت های پیامبر( ص) قرائت و ترجمه دین و زندگی یازدهم درس چهارم مسئوليت های پیامبر( ص) قرائت

ادامه مطلب  

پاورپوینت درس چهارم دین و زندگی پایه یازدهم مسئولیت های پیامبر  

پاورپوینت درس چهارم دین و زندگی پایه یازدهم مسئوليت های پیامبر


       نوع فایل: power pointفرمت فایل: ppt and pptxقابل ویرایش 42 اسلاید  قسمتی از متن پاورپوینت: به نام خدا درس چهارم دین و زندگی یازدهم مسئوليت های پیامبر( ص) قرائت و ترجمه دین و زندگی یازدهم درس چهارم مسئوليت های پیامبر( ص) قرائت و ترجمه دین و زندگی یازدهم درس چهارم مسئوليت های پیامبر( ص) قرائت و ترجمه دین و زندگی یازدهم درس چهارم مسئوليت های پیامبر( ص) قرائت و

ادامه مطلب  

پاورپوینت درس چهارم دین و زندگی پایه یازدهم مسئولیت های پیامبر  

پاورپوینت درس چهارم دین و زندگی پایه یازدهم مسئوليت های پیامبر


         نوع فایل: power pointفرمت فایل: ppt and pptxقابل ویرایش 42 اسلاید قسمتی از متن پاورپوینت:به نام خدا درس چهارم دین و زندگی یازدهم مسئوليت های پیامبر( ص) قرائت و ترجمه دین و زندگی یازدهم درس چهارم مسئوليت های پیامبر( ص) قرائت و ترجمه دین و زندگی یازدهم درس چهارم مسئوليت های پیامبر( ص) قرائت و ترجمه دین و زندگی یازدهم درس چهارم مسئوليت های پیامبر( ص) قر

ادامه مطلب  

پاورپوینت درس چهارم دین و زندگی پایه یازدهم مسئولیت های پیامبر  

پاورپوینت درس چهارم دین و زندگی پایه یازدهم مسئوليت های پیامبر


        نوع فایل: power pointفرمت فایل: ppt and pptxقابل ویرایش 42 اسلاید قسمتی از متن پاورپوینت:به نام خدا درس چهارم دین و زندگی یازدهم مسئوليت های پیامبر( ص) قرائت و ترجمه دین و زندگی یازدهم درس چهارم مسئوليت های پیامبر( ص) قرائت و ترجمه دین و زندگی یازدهم درس چهارم مسئوليت های پیامبر( ص) قرائت و ترجمه دین و زندگی یازدهم درس چهارم مسئوليت های پیامبر( ص) قرائت

ادامه مطلب  

پاورپوینت درس چهارم دین و زندگی پایه یازدهم مسئولیت های پیامبر  

پاورپوینت درس چهارم دین و زندگی پایه یازدهم مسئوليت های پیامبر


        نوع فایل: power pointفرمت فایل: ppt and pptxقابل ویرایش 42 اسلاید قسمتی از متن پاورپوینت:به نام خدا درس چهارم دین و زندگی یازدهم مسئوليت های پیامبر( ص) قرائت و ترجمه دین و زندگی یازدهم درس چهارم مسئوليت های پیامبر( ص) قرائت و ترجمه دین و زندگی یازدهم درس چهارم مسئوليت های پیامبر( ص) قرائت و ترجمه دین و زندگی یازدهم درس چهارم مسئوليت های پیامبر( ص) قرائت

ادامه مطلب  

مسئولیت اجتماعی شرکتها  

مسئوليت اجتماعی شرکتها


دانـلـود تـحقیـق بـا عـنـوان، مسئوليت اجتماعی شرکتهابخشی از متـنِ ایـن تـحقیـق : اشاره در نظرسنجی هزاره درباره مسئوليت اجتماعی شركتها كه در سپتامبر سال 1999 انجام شد، آمده است، «از هر سه شهروند، دو نفر مایلند شركتها از نقش تاریخی شان كه كسب سود، پرداخت مالیات، استخدام كاركنان و تبعیت از تمام قوانین است فراتر روند. یعنی میل دارند شركتها در تحقق هدفهای اجتماعی گسترده تر نقش بسزایی داشته باشند».&nb

ادامه مطلب  

پاورپوینت حسابداری سنجش مسئولیت، ارزیابی و سنجش عملکرد استراتژیک و تکنیکهای نوین آن  

پاورپوینت حسابداری سنجش مسئوليت، ارزیابی و سنجش عملکرد استراتژیک و تکنیکهای نوین آن


دانلود پاورپوینت با موضوع حسابداری سنجش مسئوليت، ارزیابی و سنجش عملکرد استراتژیک و تکنیکهای نوین آن، در قالب pptx و در 28 اسلاید، قابل ویرایش ، شامل: مقدمهمعیارها و شاخص های ارزیابی عملکردبنگاه های اقتصادی و سنجش مسئوليت مدیرانبرخی از معیارهای مالیکه برای ارزیابی عملکرد بنگاه ها از اهمیت بیشتری برخوردار هستندتبیین سنجش عملکرد و ارتباط آن با

ادامه مطلب  

پاورپوینت حسابداری سنجش مسئولیت، ارزیابی و سنجش عملکرد استراتژیک و تکنیکهای نوین آن  

پاورپوینت حسابداری سنجش مسئوليت، ارزیابی و سنجش عملکرد استراتژیک و تکنیکهای نوین آن


دانلود پاورپوینت با موضوع حسابداری سنجش مسئوليت، ارزیابی و سنجش عملکرد استراتژیک و تکنیکهای نوین آن، در قالب pptx و در 28 اسلاید، قابل ویرایش ، شامل: مقدمهمعیارها و شاخص های ارزیابی عملکردبنگاه های اقتصادی و سنجش مسئوليت مدیرانبرخی از معیارهای مالیکه برای ارزیابی عملکرد بنگاه ها از اهمیت بیشتری برخوردار هستندتبیین سنجش عملکرد و ارتباط آن با

ادامه مطلب  

پاورپوینت حسابداری سنجش مسئولیت، ارزیابی و سنجش عملکرد استراتژیک و تکنیکهای نوین آن  

پاورپوینت حسابداری سنجش مسئوليت، ارزیابی و سنجش عملکرد استراتژیک و تکنیکهای نوین آن


دانلود پاورپوینت با موضوع حسابداری سنجش مسئوليت، ارزیابی و سنجش عملکرد استراتژیک و تکنیکهای نوین آن، در قالب pptx و در 28 اسلاید، قابل ویرایش ، شامل: مقدمهمعیارها و شاخص های ارزیابی عملکردبنگاه های اقتصادی و سنجش مسئوليت مدیرانبرخی از معیارهای مالیکه برای ارزیابی عملکرد بنگاه ها از اهمیت بیشتری برخوردار هستندتبیین سنجش عملکرد و ارتباط آن با

ادامه مطلب  

پاورپوینت به روز حسابداری سنجش مسئولیت - 21 اسلاید  

پاورپوینت به روز حسابداری سنجش مسئوليت - 21 اسلاید


پاورپوینت به روز حسابداری سنجش مسئوليت - 21 اسلایدپاورپوینت به روز حسابداری سنجش مسئوليت - 21 اسلایدپاورپوینت به روز حسابداری سنجش مسئوليت - 21 اسلایدپاورپوینت به روز حسابداری سنجش مسئوليت - 21 اسلایدپاورپوینت به روز حسابداری سنجش مسئوليت - 21 اسلایدپاورپوینت به روز حسابداری سنجش مسئوليت - 21 اسلایدپاورپوینت به روز حسابداری سنجش مسئوليت - 21 اسلایدپاورپوینت به روز حسابداری سنجش مسئول

ادامه مطلب  

تحقیق مباني طبيعي حقوق خانواده  

تحقیق مبانی طبیعی حقوق خانواده


فرمت ورد و قابل ویرایشتعداد صفحات : 20 صفحهمبانی طبیعی حقوق خانواده گفتیم كه روح و اساس اعلامیة‌حقو* حقوق و مسئوليت‌ زنان در تشكیل و تداوم خانواده: زنان در خانواده حق و مسئوليت در تحكیم بنیان خانواده و برخورداری از امكانات و حمایت‌های قانونی لازم به منظور پیشگیری از بروز اختلافات و كاهش طلاق، حق بهره‌مندی از امكانات فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی جهت تسهیل امر ازدواج در زمان مناسب و مسئوليت خو

ادامه مطلب  

تحقیق بررسی مسئولیت مدنی وکلا و مشاوران قوه قضاییه  

تحقیق بررسی مسئوليت مدنی وکلا و مشاوران قوه قضاییه


فرمت ورد و قابل ویرایشتعداد صفحات : 31 صفحهبررسی مسئوليت مدنی وکلا و مشاوران قوه قضاییهچکیده......4مقدمه5فصل اول: کلیات (تعاریف)بخش اول: مفهوم مسئوليت8مبحث اول: تعریف مسئوليت مدنی..9بند اول: مسئوليت مدنی از نظر فقهی.....9بند دوم: مسئوليت مدنی از نظر حقوق موضوعه11مبحث دوم: مسئوليت مدنی وکیل و مشاور حقوقی..11بخش دوم: تعریف عقد وکالت.....11مبحث اول: شناخت وکیل....12مبحث دوم: وسعت و دایره شمول وکالت

ادامه مطلب  

تحقیق بررسی مسئولیت مدنی وکلا و مشاوران قوه قضاییه  

تحقیق بررسی مسئوليت مدنی وکلا و مشاوران قوه قضاییه


فرمت ورد و قابل ویرایشتعداد صفحات : 31 صفحهبررسی مسئوليت مدنی وکلا و مشاوران قوه قضاییهچکیده......4مقدمه5فصل اول: کلیات (تعاریف)بخش اول: مفهوم مسئوليت8مبحث اول: تعریف مسئوليت مدنی..9بند اول: مسئوليت مدنی از نظر فقهی.....9بند دوم: مسئوليت مدنی از نظر حقوق موضوعه11مبحث دوم: مسئوليت مدنی وکیل و مشاور حقوقی..11بخش دوم: تعریف عقد وکالت.....11مبحث اول: شناخت وکیل....12مبحث دوم: وسعت و دایره شمول وکالت

ادامه مطلب  

پاورپوینت با موضوع مسئوليت پزشكان در نظام حقوقي ايران  

پاورپوینت با موضوع مسئوليت پزشكان در نظام حقوقی ایران


    لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی : پاورپوینتنوع فایل : .ppt ( قابل ویرایش و آماده پرینت )تعداد اسلاید : 21 اسلایدقسمتی از متن .ppt :مسئوليت پزشكان در نظام حقوقی ایران مسئوليتضمانت ، موظف بودن به انجامكاری، مواخذه و بازخواستهركس باید پاسخگوی آثار و نتایج حاصل ازاعمال خویش باشد.انواع مسئوليت1-&nbs

ادامه مطلب  

پاورپوینت جدید داور پزشكي و مسئوليت پزشكي - 23 اسلاید  

پاورپوینت جدید داور پزشكی و مسئوليت پزشكی - 23 اسلاید


پاورپوینت جدید داور پزشكی و مسئوليت پزشكی - 23 اسلایدپاورپوینت جدید داور پزشكی و مسئوليت پزشكی - 23 اسلایدپاورپوینت جدید داور پزشكی و مسئوليت پزشكی - 23 اسلایدپاورپوینت جدید داور پزشكی و مسئوليت پزشكی - 23 اسلایدپاورپوینت جدید داور پزشكی و مسئوليت پزشكی - 23 اسلایدپاورپوینت جدید داور پزشكی و مسئوليت پزشكی - 23 اسلاید  این فایل تایید کیفی شده و کاملا نیاز شما را درباره موضوع مور

ادامه مطلب  

پاورپوینت مسئولیت پاسخگویی و کنترل‌های داخلی در بخش عمومی  

پاورپوینت مسئوليت پاسخگویی و کنترل‌های داخلی در بخش عمومی


دانلود پاورپوینت با موضوع مسئوليت پاسخگویی و کنترل‌های داخلی در بخش عمومی، در قالب pptx و در 51 اسلاید، قابل ویرایش، شامل: مقدمهانواع فعالیت های مؤسسات بزرگ بخش عمومی نظیر دولت و شهرداری‌هامحیط فعالیتویژگی‌های کلی کنترل داخلیویژگی‌های محیط فعالیت‌های از نوع دولتیویژگی‌های منحصر به فرد محیطی دولتمسئوليت پاسخگوییویژگی‌های محیط فعالیت و مسئوليت پاسخگ

ادامه مطلب  

پاورپوینت مسئولیت پاسخگویی و کنترل‌های داخلی در بخش عمومی  

پاورپوینت مسئوليت پاسخگویی و کنترل‌های داخلی در بخش عمومی


دانلود پاورپوینت با موضوع مسئوليت پاسخگویی و کنترل‌های داخلی در بخش عمومی، در قالب pptx و در 51 اسلاید، قابل ویرایش، شامل: مقدمهانواع فعالیت های مؤسسات بزرگ بخش عمومی نظیر دولت و شهرداری‌هامحیط فعالیتویژگی‌های کلی کنترل داخلیویژگی‌های محیط فعالیت‌های از نوع دولتیویژگی‌های منحصر به فرد محیطی دولتمسئوليت پاسخگوییویژگی‌های محیط فعالیت و مسئوليت پاسخگ

ادامه مطلب  

پاورپوینت مسئولیت پاسخگویی و کنترل‌های داخلی در بخش عمومی  

پاورپوینت مسئوليت پاسخگویی و کنترل‌های داخلی در بخش عمومی


دانلود پاورپوینت با موضوع مسئوليت پاسخگویی و کنترل‌های داخلی در بخش عمومی، در قالب pptx و در 51 اسلاید، قابل ویرایش، شامل: مقدمهانواع فعالیت های مؤسسات بزرگ بخش عمومی نظیر دولت و شهرداری‌هامحیط فعالیتویژگی‌های کلی کنترل داخلیویژگی‌های محیط فعالیت‌های از نوع دولتیویژگی‌های منحصر به فرد محیطی دولتمسئوليت پاسخگوییویژگی‌های محیط فعالیت و مسئوليت پاسخگ

ادامه مطلب  

پاورپوینت حسابداری سنجش مسئولیت  

پاورپوینت حسابداری سنجش مسئوليت


این فایل حاوی مطالعه پاورپوینت حسابداری سنجش مسئوليت می باشد که به صورت فرمت PowerPoint در 20 اسلاید در اختیار شما عزیزان قرار گرفته است، در صورت تمایل می توانید این محصول را از فروشگاه خریداری و دانلود نمایید.   فهرستحسابداری سنجش مسئوليتتعریف حسابداری سنجش مسئوليتتعاریف مسئوليتعناصرسیستم های حسابداری سنجش مسئوليتاهداف و فواید حسابداری سنجش مسئوليتمراکز مسئوليتمزایای عمده حسابدار

ادامه مطلب  

پاورپوینت با موضوع خطا و مسئولیت پزشکی  

پاورپوینت با موضوع خطا و مسئوليت پزشکی


    لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی : پاورپوینتنوع فایل : .ppt ( قابل ویرایش و آماده پرینت )تعداد اسلاید : 19 اسلایدقسمتی از متن .ppt :خطا و مسئوليت پزشکیخطا و مسئوليت دو مفهوم جدا ولی مرتبط با هم هستندخطا ها ومسئوليت پزشکی درحوزه حقوق کیفری ایران طرح میگردد وبر اساس حقوق جزا ،خطا به سه دسته تقسیم میشود1- خطای عمد(آدمکشی ،کلاهبرداری ،دزدی و...)2-خطای شبه عمد(خطای پزشکی ،

ادامه مطلب  

پاورپوینت با موضوع خطا و مسئولیت پزشکی  

پاورپوینت با موضوع خطا و مسئوليت پزشکی


    لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی : پاورپوینتنوع فایل : .ppt ( قابل ویرایش و آماده پرینت )تعداد اسلاید : 19 اسلایدقسمتی از متن .ppt :خطا و مسئوليت پزشکیخطا و مسئوليت دو مفهوم جدا ولی مرتبط با هم هستندخطا ها ومسئوليت پزشکی درحوزه حقوق کیفری ایران طرح میگردد وبر اساس حقوق جزا ،خطا به سه دسته تقسیم میشود1- خطای عمد(آدمکشی ،کلاهبرداری ،دزدی و...)2-خطای شبه عمد(خطای پزشکی ،

ادامه مطلب  

تحقیق بيمه مسئوليت حسابداران  

تحقیق بیمه مسئوليت حسابداران


دانـلـود تـحقیـق بـا عـنـوان، بیمه مسئوليت حسابدارانبخشی از متـنِ ایـن تـحقیـق :ریسكی كه اغلب افراد یا موسسات با آن مواجه می باشند ناشی از رفتاری است كه می تواند منجر به صدمات جانی و مالی به سایرین بشود . در حقیقت ، ریشه این ریسك بخاطر مسئوليتی است كه قانون و مقررات برای آنها وضع نموده است و بر مبنای آن افراد را مسئول صدمات و خسارت به دیگران دانسته است .بسیاری از مردم با خریدن بیمه شخص ثالث اتومبیل

ادامه مطلب  

تحقیق مسئوليت پذيري در شركتها  

تحقیق مسئوليت پذیری در شركتها


دانـلـود تـحقیـق رشته حسابداری بـا عـنـوان، مسئوليت پذیری شركتهابخشی از متـنِ ایـن تـحقیـق :سایه روشنهایی از مسئوليت پذیریمسئوليت اجتماعی شركتهااشاره در نظرسنجی هزاره درباره مسئوليت اجتماعی شركتها كه در سپتامبر سال 1999 انجام شد، آمده است، «از هر سه شهروند، دو نفر مایلند شركتها از نقش تاریخی شان كه كسب سود، پرداخت مالیات، استخدام كاركنان و تبعیت از تمام قوانین است فراتر روند. یعنی میل دارند

ادامه مطلب  

تحقیق درباره بحثي پيرامون ماده 296 قانون مجازات اسلامي  

تحقیق درباره بحثی پیرامون ماده 296 قانون مجازات اسلامی


↓↓ لینک دانلود و خرید پایین توضیحات ↓↓فرمت فایل: word  (قابل ویرایش و آماده پرینت)تعداد صفحات:16  قسمتی از متن فایل دانلودی:مقدمه : ماده 296 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 یكی از موادی است كه در اصلاحات سال 1370 وضع شده و در مقررات جزائی ما سابقه تدوین نداشته است . ماده مزبور مقرر می دارد : « در مواردی هم كه كسی قصد تیر

ادامه مطلب  

تحقیق مسئوليت پذيري در شركتها  

تحقیق مسئوليت پذیری در شركتها


دانـلـود تـحقیـق رشته حسابداری بـا عـنـوان، مسئوليت پذیری شركتهابخشی از متـنِ ایـن تـحقیـق :سایه روشنهایی از مسئوليت پذیریمسئوليت اجتماعی شركتهااشاره در نظرسنجی هزاره درباره مسئوليت اجتماعی شركتها كه در سپتامبر سال 1999 انجام شد، آمده است، «از هر سه شهروند، دو نفر مایلند شركتها از نقش تاریخی شان كه كسب سود، پرداخت مالیات، استخدام كاركنان و تبعیت از تمام قوانین است فراتر روند. یعنی میل دارند

ادامه مطلب  

پاورپوینت حقوق و تعهدات مالک کشتی  

پاورپوینت حقوق و تعهدات مالک کشتی


        نوع فایل: power pointقابل ویرایش تعداد اسلاید : 8 اسلایدحقوق و تعهدات مالک کشتی منابع: قانون دریایی ایران مصوب 1343حقوق دریایی (بر پایه قانون دریایی ایران و مقررات بین المللی دریایی) دکتر مرتضی نجفی اسفادحقوق دریایی (حمل و نقل بین المللی دریایی) دکتر محمد علی اعلائی فردحقوق دریایی (ج2) دکتر هوشنگ امیدحقوق دریایی، حقوق حمل و نقل دریایی کالا. پرفسور آیوامی. ترجمه دکتر پورنوری مسئ

ادامه مطلب  

پاورپوینت کتاب مبانی سازمان و مدیریت دانشگاه پیام نور طاهره فیضی  

پاورپوینت کتاب مبانی سازمان و مدیریت دانشگاه پیام نور طاهره فیضی


دانـلـود پاورپوینت بـا عـنـوان، خلاصه کتاب مبانی سازمان و مدیریت دانشگاه پیام نوربخشی از متـنِ ایـن پاورپوینت :مبانی سازمان و مدیریتفصول این کتاب مفاهیم و تعاریفسیر تحول اندیشه های مدیریتبرنامه ریزیسازماندهیهدایتنظارتخلاقیتتعریف سازمانسازمان عبارت است از گروهی متشکل از دو یا چند تن که در محیطی با ساختار منظم و ازپیش تعیین شده برای نیل به اهداف گروهی با یکدیگ

ادامه مطلب  

پاورپوینت خطا و مسئولیت پزشکی  

پاورپوینت خطا و مسئوليت پزشکی


نوع فایل :  powerpoint (..ppt) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )تعداد اسلاید : 19 اسلاید قسمتی از متن powerpoint (..ppt) :      خطا و مسئوليت دو مفهوم جدا ولی مرتبط با هم هستند خطا ها ومسئوليت پزشکی درحوزه حقوق کیفری ایران طرح میگردد وبر اساس حقوق جزا ،خطا به سه دسته تقسیم میشود 1- خطای عمد(آدمکشی ،کلاهبرداری ،دزدی و...) 2-خطای شبه عمد(خطای پزشکی ،رانندگی و...) 3-خطای محض (ارتکاب جرم توسط کودکان ،مجانین و...) مسئو

ادامه مطلب  

سايه روشنهايي از مسئوليت پذيري اجتماعي شركتها  

سایه روشنهایی از مسئوليت پذیری اجتماعی شركتها


فرمت فایل : wordتعداد صفحه : 45در نظرسنجی هزاره درباره مسئوليت اجتماعی شركتها كه در سپتامبر سال 1999 انجام شد، آمده است، «از هر سه شهروند، دو نفر مایلند شركتها از نقش تاریخی شان كه كسب سود، پرداخت مالیات، استخدام كاركنان و تبعیت از تمام قوانین است فراتر روند. یعنی میل دارند شركتها در تحقق هدفهای اجتماعی گسترده تر نقش بسزایی داشته باشند».به طوركلی می توان گفت مسئوليت اجتماعی شــــرك

ادامه مطلب  

سايه روشنهايي از مسئوليت پذيري اجتماعي شركتها  

سایه روشنهایی از مسئوليت پذیری اجتماعی شركتها


فرمت فایل : wordتعداد صفحه : 45در نظرسنجی هزاره درباره مسئوليت اجتماعی شركتها كه در سپتامبر سال 1999 انجام شد، آمده است، «از هر سه شهروند، دو نفر مایلند شركتها از نقش تاریخی شان كه كسب سود، پرداخت مالیات، استخدام كاركنان و تبعیت از تمام قوانین است فراتر روند. یعنی میل دارند شركتها در تحقق هدفهای اجتماعی گسترده تر نقش بسزایی داشته باشند».به طوركلی می توان گفت مسئوليت اجتماعی شــــرك

ادامه مطلب  

دانلود تحقیق در مورد مسئوليت پزشك را از دو جنبه كيفري و مدني  

دانلود تحقیق در مورد مسئوليت پزشك را از دو جنبه كیفری و مدنی


 لینک دانلود خرید پایین توضیحات دسته بندی:ورد نوع فایل:doc (قابل ویرایش و پرینت) تعداد صفحه:12مسئوليت پزشك را از دو جنبه كیفری و مدنیدر این مقاله مسئوليت پزشك را از دو جنبه كیفری و مدنی مورد بحث قرار می دهیم و هدف این است كه روشن كنیم آیا مسئوليت پزشك منوط به اثبات تقصیر او است یا فراتر از آن نیز می رود؟ و دیگر اینكه آیا پزشكی كه به قصد احسان فردی را معالجه می نماید

ادامه مطلب  

سايه روشنهايي از مسئوليت پذيري اجتماعي شركتها  

سایه روشنهایی از مسئوليت پذیری اجتماعی شركتها


فرمت فایل : wordتعداد صفحه : 45در نظرسنجی هزاره درباره مسئوليت اجتماعی شركتها كه در سپتامبر سال 1999 انجام شد، آمده است، «از هر سه شهروند، دو نفر مایلند شركتها از نقش تاریخی شان كه كسب سود، پرداخت مالیات، استخدام كاركنان و تبعیت از تمام قوانین است فراتر روند. یعنی میل دارند شركتها در تحقق هدفهای اجتماعی گسترده تر نقش بسزایی داشته باشند».به طوركلی می توان گفت مسئوليت اجتماعی شــــرك

ادامه مطلب  

مسئولیت اعضای سازمان بین المللی در قبال تخلفات سازمان و تاثیر آن بر حفظ استقلال سازمان بین المللی  

مسئوليت اعضای سازمان بین المللی در قبال تخلفات سازمان و تاثیر آن بر حفظ استقلال سازمان بین المللی


مقاله مقطع دکتری: مسئوليت اعضای سازمان بین المللی در قبال تخلفات سازمان و تاثیر آن بر حفظ استقلال سازمان بین المللی اثبات مسئوليت دولت های عضو در قبال عمل سازمان بین المللی، منوط به دخالت داشتن دولت ها در عمل متخلفانه است. اصولا مسئوليت به صرف عضویت (ثانوی یا همزمان)، انحرافی مهم از چنین الگویی خواهد بود. این گزارش به این نگرا

ادامه مطلب  

تحقیق درباره پرورش مهارتهاي سرپرستي  

تحقیق درباره پرورش مهارتهای سرپرستی


↓↓ لینک دانلود و خرید پایین توضیحات ↓↓فرمت فایل: word  (قابل ویرایش و آماده پرینت)تعداد صفحات:29  قسمتی از متن فایل دانلودی:رشد و رهبری در اسلام هنگامی كه صحبت از جامعه است و اجتماع انسانی ، به دلیل ماهیت موجوی انسان كه مخلوقی است جامعه زی ، مباحثی به میان می آید كه به چگونگی ادارة اجتماع انسانی مربوط می شود . اسلام دینی است جاودا

ادامه مطلب  

پاورپوینت با موضوع مسئولیت و اختیار در سازمانها  

پاورپوینت با موضوع مسئوليت و اختیار در سازمانها


دانلود پاورپوینت با موضوع مسئوليت و اختیار در سازمانها، در قالب ppt و در 19 اسلاید، قابل ویرایش، شامل: تعریف اختیارتعریف مسئوليترابطه اختیار و مسئوليتتفویض اختیاراهمیت تفویض اختیارمزایای تفویض اختیاراصول تفویض اختیارچرا افراد تفویض اختیار نمی کنند؟کارهایی که هرگز نباید تفویض اختیارکردتفویض اختیار نادرستقواعد تفویض اختیار موثر قسمتی از متن:     اصول تفویض اختیا

ادامه مطلب  

پاورپوینت مسئولیت و اختیار در سازمانها  

پاورپوینت مسئوليت و اختیار در سازمانها


دانلود پاورپوینت با موضوع مسئوليت و اختیار در سازمانها، در قالب ppt و در 19 اسلاید، قابل ویرایش، شامل: تعریف اختیارتعریف مسئوليترابطه اختیار و مسئوليتتفویض اختیاراهمیت تفویض اختیارمزایای تفویض اختیاراصول تفویض اختیارچرا افراد تفویض اختیار نمی کنند؟کارهایی که هرگز نباید تفویض اختیارکردتفویض اختیار نادرستقواعد تفویض اختیار موثر قسمتی از متن:     اصول تفویض اختیار: نفویض

ادامه مطلب  

پاورپوینت با موضوع مسئولیت و اختیار در سازمانها  

پاورپوینت با موضوع مسئوليت و اختیار در سازمانها


دانلود پاورپوینت با موضوع مسئوليت و اختیار در سازمانها، در قالب ppt و در 19 اسلاید، قابل ویرایش، شامل: تعریف اختیارتعریف مسئوليترابطه اختیار و مسئوليتتفویض اختیاراهمیت تفویض اختیارمزایای تفویض اختیاراصول تفویض اختیارچرا افراد تفویض اختیار نمی کنند؟کارهایی که هرگز نباید تفویض اختیارکردتفویض اختیار نادرستقواعد تفویض اختیار موثر قسمتی از متن:     اصول تفویض اختیا

ادامه مطلب  

پاورپوینت نژادهای شترمرغ  

پاورپوینت نژادهای شترمرغ


نژادهای شترمرغ19اسلایدفهرست:طبقه بندی علمیمقدمهاصلاح نژاد در شترمرغاصول ژنتیكی پرورش شتر مطالعات اصلاح نژادی دوردنزیرگونه های شترمرغمحصولات شترمرغگوشت شترمرغ 

ادامه مطلب  
صفحات ادامه نتايج:  1